Privacy- en cookiestatement

Wie wij zijn

Roomth, onderdeel van Cornelissen Reclame met de website https://www.roomth.nl, gevestigd aan de Productiestraat 36 4283 JM Giessen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy en cookieverklaring. 

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Roomth verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt via de aanvraag formulieren van offertes of contactformulieren..

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken via de formulieren op onze website en in ons bestaande klantenbestand:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens en zakelijke gegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door contact op te nemen via de formulieren of telefonisch
 • (zakelijke) Locatiegegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Roomth verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • kredietwaardigheidscheck

Bij Roomth is het mogelijk om achteraf te betalen voor de producten en diensten die u koopt. Om dit mogelijk te maken en u en onszelf te beschermen tegen misbruik, laten we uw kredietwaardigheid toetsen. Dit doen wij door de noodzakelijke persoonsgegevens (waaronder uw adresgegevens) te verstrekken aan een kredietwaardigheidsbeoordelaar [hiervoor gebruiken wij verschillende partijen], die deze gegevens alleen voor dit doel mag gebruiken.

 •  gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@cornelissen-reclame.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Roomth verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Cornelissen-Reclame | TipTop in beletteringen! verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Roomth bewaart uw persoonsgegevens en zakelijke gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • (Categorie) persoonsgegevens > Onbep. > De reden is dat deze gevens vaak onderdeel zijn van een huisstijl. Deze dienen wij steeds voor herdruk e.d. opnieuw in gang te zetten.
 • Personalia > Onbep. > De reden is dat deze gevens vaak onderdeel zijn van een huisstijl. Deze dienen wij steeds voor herdruk e.d. opnieuw in gang te zetten.
 • Adres > Onbep. > De reden is dat deze gevens vaak onderdeel zijn van een huisstijl. Deze dienen wij steeds voor herdruk e.d. opnieuw in gang te zetten.
 • Enzovoort > Onbep. > De reden is dat deze gevens vaak onderdeel zijn van een huisstijl. Deze dienen wij steeds voor herdruk e.d. opnieuw in gang te zetten.

Delen van persoonsgegevens met derden

Roomth verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Roomth blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van een computer worden geplaatst wanneer iemand via het apparaat een website bezoekt. Er bestaan drie soorten cookies, waarvan wij er twee gebruiken op de website van Roomth. 

1. FUNCTIONELE COOKIES

Deze tekstbestanden zorgen ervoor dat de website goed en gebruiksvriendelijk werkt. Op Roomth maken we gebruik van reCAPTCHA in onze contact formulieren. reCAPTCHA is een spam beschermingsdienst die gemaakt is voor Google om  misbruik van contactformulieren te voorkomen. reCAPTCHA zet een benodigd cookie op de harde schijf van de website bezoeker om zo risico's te kunnen analyseren en de contactformulieren naar behoren te laten werken. Omdat het hier gaat om een functioneel cookie, kunt u deze niet weigeren wanneer u gebruik maakt van onze website. 

2. GEANONIMISEERDE ANALYTISCHE COOKIES

Deze cookies gebruiken we om informatie te krijgen over de website en de website aan de hand van data te kunnen verbeteren. Hieronder vallen bijvoorbeeld bezoekersaantallen, meest gelezen pagina's en andere analytische gegevens. De gegevens die wij verzamelen met Google Analytics zijn geanonimiseerd. Dit betekent dat de laatste drie cijfers van uw IP adres automatisch worden verwijderd, waardoor analytische data niet te herleiden is naar u als persoon. Om dit te realiseren is de bewerkersovereenkomst met Google afgesloten, zijn de IP-adressen geanonimiseerd in de tracking code en worden er geen verdere gegevens gedeeld met Google. Omdat deze analytische gegevens niet naar u als persoon te herleiden zijn hoeft u hiervoor geen cookiemelding te accepteren. 

Verder maakt Roomth geen gebruik van marketing cookies. Dit betekent dat er geen cookies worden geplaatst op uw harde schijf waarmee u te herleiden bent als persoon. Hierdoor hoeft u ook geen cookiemelding te accepteren of af te wijzen wanneer u gebruik maakt van de website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Roomth en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@roomth.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Roomth wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Roomth neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@roomth.nl

Contactgegevens

Productiestraat 36
4283 JM Giessen (NB)
0183 – 513 854

Stan Cornelissen is de Functionaris Gegevensbescherming van Roomth. Hij is te bereiken via stan@roomth.nl

 

Deze privacyverklaring is van toepassing sinds 25-08-2021 tot nader order.